ניתוח קיסרי 30.06.2024

השפעת טיפול טרום לידתי על הסיכוי ללדת בניתוח קיסרי

במחקר חדש נבדק האם מידת הטיפול הטרום לידתי עלולה להשפיע לרעה על שיעור הלידות הראשונות המבוצעות בניתוח קיסרי. הנה התוצאות

ניתוח קיסרי (אילוסטרציה)
לידה בניתוח קיסרי (אילוסטרציה)

ניתוח קיסרי הוא הניתוח השכיח ביותר המבוצע והוא עדיין מקושר לעלייה בסיכון של סיבוכי לידה. טיפול טרום לידתי (Prenatal Care - PNC) וחינוך מהווים אסטרטגיות אפשריות לצורך הפחתה של מספר הלידות הקיסריות. עם זאת, יש חסר מידע משמעותי הבוחן את ההשפעה של אסטרטגיה זו על הפחתה בטוחה של שיעור הלידות הראשונות המבוצעות בניתוח קיסרי. במחקר זה החוקרים בוחנים את הקשר בין שימוש נכון ב-PNC לבין לידה ראשונה בניתוח קיסרי.

בניתוח נתונים זה השתמשו במידע מתעודות הלידה בשנת 2018, ובמדגם נכללו נשים אשר טרם ילדו ולא דווח עבורן על סיבוכים בהריון או בלידה (N=729,140). החוקרים ביצעו רגרסיה לוגיסטית על מנת למדל את הקשר בין שימוש נכון ב-PNC לבין שיטת הלידה ולצורך זיהוי גורמים נוספים המקושרים לשיטת הלידה.

תוצאות המחקר הדגימו כי מבין הנשים שילדו לראשונה בניתוח קיסרי, 36.2% קיבלו PNC מספק ביותר. לאחר תקנון, לא נמצא קשר בין נשים שקיבלו PNC לא מספק, בינוני או מספק לבין הסיכוי ללדת בניתוח קיסרי.

עם זאת, עבור נשים שקיבלו PNC מספק ביותר הודגם סיכוי גבוה יותר ללדת בניתוח קיסרי בהשוואה לנשים שלא קיבלו PNC כלל (יחס סיכויים של 1.23, רווח בר-סמך של 95%, 1.18-1.28).

מסקנת החוקרים היתה כי יש לבחון עוד את תפקידו של PNC ואת ההשלכה הפוטנציאלית של PNC על שיטת הלידה. בתוך מערכת היחסים בין המטופלת למטפל יש הזדמנות ייחודית לחנך וליידע מטופלות על אודות סיכונים ותועלות של שיטות לידה שונות. כיוון שכך, ישנו פוטנציאל משמעותי להפחתת לידות קיסריות ראשוניות.

מקור: 

Spinner, C., Huber, L.R.B. How Much is too Much? High Utilization of Prenatal Care and Its Impact on Primary Cesarean Birth Among Women in the United States. Matern Child Health J 28, 1160–1167 (2024). https://doi.org/10.1007/s10995-023-03887-y

נושאים קשורים:  לידה קיסרית,  טיפול טרום-לידתי,  חינוך רפואי
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו